An toàn mà sang trọng
Lecmax

Trường học, bệnh viện

Bệnh viên đại học Y Dược – HCM

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là Bệnh viện Công lập, Đa khoa, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường – Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học…

Quy mô: Bệnh viện có 3 cơ sở với gần 1000 giường bệnh

hình ảnh dự án

các dự án khác

Bệnh viện An Giang

Dự án

Bệnh viện An Giang

Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Dự án

Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa

Dự án

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa

Đại học FPT

Dự án

Đại học FPT

Thư viện Học viện cảnh sát nhân dân

Dự án

Thư viện Học viện cảnh sát nhân dân

Hệ thống trường học Vinschool

Dự án

Hệ thống trường học Vinschool

https://www.lecmax.com/
https://www.lecmax.com/catalog/view/theme/