An toàn mà sang trọng
Lecmax

Trụ sở văn phòng

Trụ sở Tổng cục An ninh

Dự án: Trụ sở làm việc Cục A70, A71- Tổng Cục An ninh, Bộ Công an

Vốn đầu tư: 478 tỷ đồng

Lecmax cung cấp, thi công hạng mục cửa chống cháy, cửa khu kỹ thuật và các hạng mục có liên quan tại dự án này.

các dự án khác

Trụ sở Viettel Khánh Hòa

Dự án

Trụ sở Viettel Khánh Hòa

 Viện dầu khí Việt Nam

Dự án

Viện dầu khí Việt Nam

Văn phòng Quốc hội tại HCM

Dự án

Văn phòng Quốc hội tại HCM

Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam

Dự án

Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam

Tòa nhà MobiFone Kiên Giang

Dự án

Tòa nhà MobiFone Kiên Giang

Trụ sở mới Bộ GTVT

Dự án

Trụ sở mới Bộ GTVT

https://www.lecmax.com/
https://www.lecmax.com/catalog/view/theme/